Logo Logo
Letní škola metodiky

Letní škola metodiky

pro vyučující anglického jazyka

Připravte se na nový školní rok získáním řady nových poznatků, informací a nápadů!

Navštivte II. ročník Letní školy metodiky v Českých Budějovicích, který pro Vás připravilo Evropské centrum jazykových zkoušek a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o., AMATE a časopis DRIVE.

Na úvod Letní školy metodiky proběhne konference, a dále na Vás čeká několik akreditovaných kurzů v rámci DVPP pro vyučující anglického jazyka.  

Registrace na úvodní konferenci a akreditované kurzy již probíhá!

 

 

Máte dotaz k LŠM? Napište nám.

 

 

Program LŠM 2016

LŠM - akreditované kurzy

DOPLŇUJÍCÍ DIDAKTICKÉ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA

Absolvováním tohoto akreditovaného programu získá posluchač kvalifikaci učitele cizího jazyka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (společně s dokladem o vykonání jazykové zkoušky minimálně na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).  Kurz je určen pedagogům, kteří si chtějí doplnit kvalifikaci učitele cizího jazyka, ve znění §12 zák. č. 563/2004 Sb.

výuka 15 x 4 vyuč. hod + zkouška 4 vyuč. hodiny; 15:00 - 18:15 hod.

Termín: 

Výuka: středa - 31.8., čtvrtek - 1.9., 8.9., 15.9., 22.9., 29.9., 6.10., 13.10., 20.10., 27.10., 3.11., 10.11., 24.11., 1.12., 8.12. 2016

Zkouška: 15.12. 2016

(více informací o obsahu kurzu a registrace zde)

 


CELTA

Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages, dříve  'Certificate in English Language Teaching to Adults', je po Cambridge Delta druhá nejvyšší mezinárodně uznávaná kvalifikace vyučujících anglického jazyka neuniverzitního typu.

(více informací o obsahu, termínu kurzu a registrace zde)

 

TKT

Tyto kurzy jsou určeny pro nové i stávající učitele anglického jazyka a vedou ke složení mezinárodní zkoušky Cambridge English – TKT. Kurz umožní posluchačům získat a dále rozvíjet kompetence směřující ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu.

 

Jazykové učení a vyučování

Přípravný kurz k mezinárodně uznávané zkoušce Cambridge English – TKT Module 1 

4 x 5 vyuč. hodin; 15:00 - 19:00 hod.

Termín: 5.9., 6.9., 7.9., 12.9.2016

(více informací o obsahu kurzu a registrace zde)

 

Plánování vyučovacích hodin a materiály pro jazykové vyučování

Přípravný kurz k mezinárodně uznávané zkoušce Cambridge English – TKT Modul 2

2x4 vyuč. hodin; 15:00 - 18:15 hod.

Termín: 13.9., 14.9. 2016

(více informací o obsahu kurzu a registrace zde)

 

Organizace procesu učení a vyučování

Přípravný kurz k mezinárodně uznávané zkoušce Cambridge English – TKT Module 3

2x4 vyuč. hodin; 15:00 - 18:15 hod.

Termín: 19.9., 20.9. 2016

(více informací o obsahu kurzu a registrace zde)

 

CLIL -­ kurz metodiky pro vyučující ZŠ a SŠ

Cílem tohoto kurzu je výrazný posun ve vzdělávání učitelů, který jim umožní získat a dále rozvíjet kompetence směřující ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu se zaměřením na výuku jiného školního předmětu v angličtině. Účastníci kurzu poznají základní principy, aktivity a zdroje, budou vědět, za jakých podmínek je toto vyučování pro žáky přínosné, jak vybrat a adaptovat vhodné materiály, jak naplánovat hodiny, poskytovat žákům dostatečnou podporu, zpětnou vazbu i jak žáky hodnotit tak, aby dosáhli maximálního rozvoje kognitivních dovedností také v cizím jazyce. Tento kurz je také přípravou k mezinárodně uznávané zkoušce Cambridge ESOL – TKT: CLIL (Teacher Knowledge Test: CLIL).

6 x 5 vyuč. hodin; 15:00 - 19:00 hod.

Termín: 21.9., 26.9., 27.9., 3.10., 4.10., 5.10. 2016

(více informací o obsahu kurzu a registrace zde)

 

Zkoušky Cambridge English (Vedení přípravných kurzů ke zkouškám)

Cílem akreditovaných kurzů je, aby účastníci získali přesný obraz požadavků, které musí žáci zvládnout, aby mohli úspěšně vykonat zkoušku YLE – STARTERS; MOVERS; FLYERS a věděli, jaké je přesné zařazení této zkoušky v celém systému zkoušek Cambridge English. Dále se naučí pracovat s výukovými materiály určenými pro přípravu ke zkouškám, navrhovat a plánovat kurzy pro žáky a rozvíjet všechny nezbytné dovednosti, které žáci k úspěšnému vykonání zkoušky potřebují. Důraz bude kladen na praktické osvojení si způsobu práce s žáky.

 

Zkoušky Cambridge EnglishYoung Learners – Starters

2x4 vyuč. hodin; 15:00 - 18:15 hod.

Termín: 23. – 24.8. 2016

(více informací o obsahu kurzu zde)

 

Zkoušky Cambridge English: Young Learners – Movers

2x4 vyuč. hodin; 15:00 - 18:15 hod.

Termín: 25. – 26.8. 2016

(více informací o obsahu kurzu zde)

 

Zkoušky Cambridge English: Young Learners – Flyers

2x4 vyuč. hodin; 15:00 - 18:15 hod.

Termín: 29. – 30.8. 2016

(více informací o obsahu kurzu zde)

 

LŠM - úvodní konference dne 1. 7. 2016

O čem konference je?

Semináře a workshopy jsou určeny vyučujícím anglického jazyka i odborné veřejnosti se zájmem o obor a zvýšení kvality jazykového vzdělávání na našich školách.

Termín konání: 1. 7. 2016

Místo konání: ZŠ Kubatova, Kubatova 1, České Budějovice

 

PROGRAM

9:00 - 9:30   Prezence účastníků

9:30 - 9:45   Plenary (zahájení)

10:00 – 10:45

Room A.          Why exams are important (certification as a tool for motivation); Darren Perrett, Evropské centrum jazykových zkoušek

Room B.          Prepare them for Cambridge English Exams; Dita Polcarová 

Room C.          Co je SERR pro cizí jazyky a jak používat EJP; Paulina Stránská, Evropské centrum jazykových zkoušek

Plenary room    prezentace knih Cambridge University Press

 

11:00-11:45

Room A.         Reading is/ isn't boring?; Paulina Stránská, Evropské centrum jazykových zkoušek 

Room B.         Jak na jazykové dovednosti v angličtině  (mluvení a poslech); Ivana Chmelařová, AMATE 

Room C.         Why exams are important (certification as a tool for motivation); Darren Perrett, Evropské centrum jazykových zkoušek 

Plenary room   prezentace knih Cambridge University Press

 

12:00-12:45

Room A.          Writing tips for an English class; Lenka Nováková, AMATE 

Room B.          Prepare them for Cambridge English Exams; Dita Polcarová 

Room C.          Reading is/ isn't boring?; Paulina Stránská, Evropské centrum jazykových zkoušek

Plenary room   Open forum

 

13:00-13:45      Pauza

 

14:00 - 16:00    Open forum

 

REGISTRACE ZDE

Výše registračního poplatku je uveřejněna v registračním formuláři.

 

Anotace příspěvků

Ivana Chmelařová: Jak na jazykové dovednosti v angličtině? (poslech a mluvení)

Metodický seminář zaměřený na rozvoj poslechu a mluvení je určen pro učitele, kteří chtějí poznat ještě jiné techniky a aktivity užitečné v hodinách angličtiny, než ty, které jim nabízejí učebnice. Ukážeme si, jak a proč tyto techniky a aktivity zařazovat do vyučovací hodiny, a jak systematicky udržovat pozornost žáků. Mluvení a poslech je přirozenou součástí výuky, ale sledujeme a hodnotíme pokroky studentů? Seminář nabídne praktické ukázky metod a činností, zasazené do reálných situací, které si učitelé mohou ve třídě ověřit hned následující den.

 

Paulina Stránská: What is CEFR and how to use it the classroom

There are 6 CEFR levels which should direct and help teachers when choosing appropriate materials for lessons. But do we really know who is an A2 or B1 level student? How can we adjust our lessons to make them relevant? Does CEFR help or make teachers’ preparation more complicated? We will try to find answers to these questions as well as use CEFR in practice on this talk. 

 

Paulina Stránská: Reading is/ isn’t boring?

On this talk we are going to look at reading as a vital part of language learning or any exam. This time consuming and often not appreciated skill can be presented in a few ways, which our students might look at from a different perspective. We will share ideas for reading in a classroom and lesson scenarios on how to support other skills through reading.

 

Lenka Nováková: Writing tips for an English class

V semináři se zaměříme na dovednost psaní. Nejprve si krátce představíme tuto produktivní dovednost a její specifika, potom se již zaměříme na praktické aktivity, které si účastníci sami vyzkouší a dle úrovně žáků, které učí, je budou moci ve svých hodinách modifikovat, uprovavat a používat. Budeme pracovat s aktivitami jako je vytváření speech bubbles, comic strips, mindmaps nebo open ends. Využijeme dostupné webové zdroje, ale i volně dostupné materiály (obrázky, obrázkové série, příběhy, atd).

 

Dita Polcarová: Prepare them for Cambridge English Exams

The seminar will provide overview of official exam preparation materials for for Schools Exams and Cambridge English: Advanced, presenting various exam and non-exam activities for teenagers and young adult learners. During the seminar we will also explore Cambridge Learning Managment System – an online system which enables teachers to create virtual classes and thus monitor the out-of-class progress of their students.

 

Darren Perrett:  Why exams are important (certification as a tool for motivation)​

How often have we seen students come and go in and out of classes, initially with enthusiasm and motivation to learn a language, turning into disenchantment and eventually stopping learning. This in part is due to lack of motivation and lack of achievement, or their perceived lack of achievement in the classroom. Certification provides ‘markers’ which enable students to proudly say “yes, I am this level”, motivating them to study further with the knowledge that they have achieved a particular level and that the next goal/level is within reach, fostering a step-by-step, piecemeal approach. Also, students need to be made aware of the future importance of having an internationally recognised language qualification which will make them stand out from the crowd, enabling them to get the place at the best university and/or the job of their dreams. This internally intrinsic motivation is key to pushing the students to the next level, rather than being told, making our jobs as teachers easier and more fulfilling.

 

Scrollovat nahoru