Logo Logo

Akreditované jazykové kurzy

Akreditované jazykové kurzy jsou určeny pedagogickým pracovníkům, kteří potřebují složit některou z jazykových zkoušek uvedených ve Vyhlášce o standardizovaných jazykových zkouškách MŠMT, a to zejména za účelem splnění podmínek pro získání odborné kvalifikace pro učitele anglického jazyka (podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících).

Kurzy jsou rozděleny do dvou typů:

  • Přípravné jazykové kurzy
    Jsou určeny pedagogům, jejichž jazykové úroveň je výrazně nižší než požadovaná jazyková zkouška. Tyto kurzy zahrnují kompletní přípravu, včetně rozvoje obecných jazykových dovedností, a mají velmi štědrou hodinovou dotaci.
     
  • Doplňující jazykové kurzy
    Jsou určeny pedagogům, jejichž jazyková úroveň se blíží úrovni požadované jazykové zkoušky. Tyto kurzy se zaměřují na rozvoj kompetencí a zkouškových strategií.

Přehled akreditovaných jazykových kurzů

 

Název vzdělávací akce Cílová skupina Oblast akce (podle předmětů) Forma (typ akce) Hodinová dotace Číslo jednací
Přípravný kurz pro pedagogy k mezinárodním jazykovým zkouškám na úrovni C1 učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
angličtina kurz 170 17971/2014-1-490  
Doplňkový přípravný kurz pro pedagogy k mezinárodním jazykovým zkouškám C1 učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
angličtina kurz 80 17971/2014-1-490  
Přípravný kurz pro pedagogy k mezinárodním jazykovým zkouškám na úrovni B2 učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
angličtina kurz 170 17971/2014-1-490  
Doplňkový přípravný kurz pro pedagogy k mezinárodním jazykovým zkouškám B2 učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
angličtina kurz 80 17971/2014-1-490  

Přípravný kurz k mezinárodní jazykové zkoušce Cambridge English: Preliminary (B1)

učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU

angličtina kurz 64 36514/2015-1-860

Přípravný kurz k mezinárodní jazykové zkoušce Cambridge English: Key (KET, A2)

učitelé 1.stupně ZŠ
učitelé 2.stupně ZŠ
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
angličtina kurz 64 36514/2015-1-860

Termíny a ceny

Akreditované přípravné kurzy se ve výpisu kurzů zobrazují v sekcích "Akreditované jazykové kurzy".

Scrollovat nahoru